Polttoaineet

Neste Mynämäeltä saatte kaikki yleisimmät polttoaineet.

Bensiinit, pienmoottori-bensiinit, Dieselin ja polttoöljyn.

Neste bensiinit

Enintään 10 prosenttia etanolia sisältävä Neste-bensiini 95 E10 on bensiinin peruslaatu. Se soveltuu valtaosaan käytössä olevista autoista. Bensiinin bio-osuus auttaa osaltaan vähentämään liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Suomessa 95 E10 -bensiinilaatu tuli käyttöön vuoden 2011 alussa. Vanhemmissa automalleissa etanoli voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia auton polttoainejärjestelmässä. Kyseisille automalleille oikea bensiinilaatu on ns.suojalaatu 98 E5. Se soveltuu kaikille autoille, myös niille, joiden polttoainejärjestelmä ei siedä korkeaa etanolipitoisuutta tai joiden moottori toimii paremmin korkeaoktaanisella bensiinillä.Moottorin oktaanilukuvaatimus on aina ensisijainen valintakriteeri: jos vaatimus on enemmän kuin 95, ei 95 E10 sovellu käyttöön, vaan on käytettävä 98 E5 -bensiiniä.

Neste Pro Diesel

Neste Pro Diesel on tasalaatuinen dieselöljy, joka pitää moottorin entistä puhtaampana. Lisäksi pakokaasujen puhdistuslaitteet, katalysaattorit ja hiukkassuodattimet toimivat entistä tehokkaammin ja kestävät pidempään. Myös ympäristön kuormitus pienenee.

Neste-dieselien lisäaineistus koostuu puhdistavista, korroosiolta suojaavista, vaahtoa estävistä ja voitelevista osista, jotka on valittu rikittömään polttoaineeseen ja Suomen olosuhteisiin sopiviksi. Rikittömyys tehostaa pakokaasunpuhdistuslaitteiden toimintaa ja lisää niiden kestoikää sekä mahdollistaa uusien tehokkaampien puhdistuslaitteistojen markkinoille tuonnin.

Neste Oil ei käytä dieselpolttoaineissaan tai kevyissä polttoöljyissään lainkaan perinteistä FAME-biodieseliä. Useimmissa ajoneuvojen ohjekirjoissa kielletään FAME-biodieselin käyttö yli 7 %:n pitoisuuksina. Ohjekirjojen rajoitukset biodieselin käytöstä koskevat nimenomaan FAME-biodieseliä sekä sen raaka-ainekohtaisia alalajeja: RME*, PME* ja SME*.

Vuosia kestänyt kehitystyö Neste-dieselit mahdollistavat uusien pienempään polttoaineenkulutukseen tähtäävien moottoritekniikoiden käyttöönoton. Tuotteet on kehitetty Neste Oilin öljytutkimuksen tuloksena. Kehitystyön kannalta välttämättömät moottori-, kenttä- ja laboratoriotestit kestivät vuosia. Testausvaiheen aikana on ajettu erilaisilla autoilla ja ajoneuvoilla sekä paukkupakkasessa että kesäkuumalla. Neste-dieselit käyvät kaikkiin dieselautoihin ja -moottoreihin. Niiden käyttöönotossa ei tarvita mitään moottorin säätöjä.

Korkean setaaniluvun ansiosta dieselpolttoaine syttyy nopeammin, mikä vähentää käynnistyksen yhteydessä esiintyvää kylmäsavutusta huomattavasti tavalliseen dieselpolttoaineeseen verrattuna. Myös moottorin käyntiääni vaimenee. Parempi syttyminen ja palaminen vähentävät pakokaasupäästöjä ympäristöön.

Kylmäominaisuudet suomalaisiin olosuhteisiin Neste Oil on valinnut tuotteiden kylmäominaisuudet juuri suomalaisiin olosuhteisiin sopiviksi. Kylmäominaisuuksia ja tuotteen käytettävyyttä talviolosuhteissa parannetaan jatkuvasti kehittämällä mm. tuotteen lisäaineistusta.Tuotenimissä esiintyy sekä samepiste eli alhaisin säilytyslämpötila, että suodattavuus eli alhaisin käyttölämpötila. Käyttölämpötilatiedoilla korvataan virallisissa nimissä aikaisemmat laatumerkinnät kesälaatu/talvilaatu. Esim. Uuden erityisen hyvin kylmää kestävän Neste Pro Dieselin talvilaadun nimi kirjoitetaan muotoon Neste Pro Diesel -32/-37.Lue lisää uudesta Neste Pro Diesel -tuotteesta